cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก

“เชียงใหม่” เป็นเมืองที่มักจะถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

ที่มีรายละเอียดอันงดงามซับซ้อน แต่ในขณะเดียวกัน เรื่องราวในอีกหลายแง่มุมของเชียงใหม่
ก็ยังไม่ได้รับการหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอย่างจริงจัง

Baannoi nornmuan Chiang Mai, บ้านหน้อยนอนม่วน, guesthouse Chiang Mai, vacation rental Chiang Mai, ที่พัก เชียงใหม่

นั่นก็คือ
“วิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่”

ในชนบทรอบนอกที่มีความเป็นอยู่
อย่างเรียบง่าย ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ ความเชื่อ และมีความเป็นศิลปะที่ใสซื่อ
cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก

“บ้านหน้อยนอนม่วน” เป็นบ้านที่จะถ่ายทอด
เรื่องราวของชาวเชียงใหม่รอบนอก

เพื่อให้คนที่เข้ามาพักได้รับรู้และสัมผัสความเป็นอยู่แบบบ้านๆ
ผ่านเรื่องเล่าบนชานไม้และใต้ถุน โดยไม่เน้นความหรูหรา
แต่แปลกตาด้วยเนื้อหาสุกๆดิบๆ ที่ไม่ประณีต
หรือหยาบกร้านจนเกินไป

โดยสื่อผ่านงานศิลปะในครัวเรือนจากฝีมือ “สล่า”
หรือช่างชาวบ้านที่ช่วยกันคิดและร่วมกันสร้างงาน
จากประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์จนเกิดเป็นรูปแบบ
ของที่พักอาศัยผสมกับงานศิลปะที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
และคาดคะเนไม่ได้

"Chiang Mai" is usually viewed upon as a city full of Art and Culture that is refined and complex, but rarely has people been able to discover the other appealing side of this capital of the north.

 

We are talking about the more simple lifestyle of the "Northern country folks" who spend their lives on the outskirts amongst trees and nature, with their humble beliefs and honest crafts.

 

          "Baan Noi Norn Muan" is a place that will pass on the stories of these down to earth families found around the outlying districts of Chiang Mai through plain folklores told on wooden porches. These stories, inhabiting various corners as pieces of unique crafts made by local artisans or "Sala", are neither too complicated nor too brute, they take form as each "Sala" contributes their creativity and experiences, making them surprising and unexpected.

cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูกcool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก

cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก
cool hip boutique

เอิ้นจวน...(อินโทรกำเมือง) !!


มาก๋ายกอยล่องกองยื่อส่อง
หันครัวยอง โฮะ!! โซะ!!สูน กั๋น...
ไก่ปู้ยืนอยู่บนยอดหลังคา เกียมเอิ้นขัน
แป๋งหัวหันเลี้ยวกอย...ส่องผ่อ
ฝาบ้านก่เขียวเป่งลึ้ง
ผ่อซึ่งตึง เขียนเป๋นอย่าง ลายผ้าซิ่น
แป๋งเขียนเส้น ขีดลาย ใส่บ่ะหิน
เป็นผ้าซิ่น อยู่บนฝา ปล๋าว่ายซ้าว
แหงนหน้าผ่อ ฝ้าหลังคา ยองบนหัว
เอาแตะฮั้วมาแป๋ง เป็นลายสาน
โกมไฟส่อง เอากกข้าว ตี้วางจาน
เอามาสูน กับลายสาน ผ่องามดี
ยื่อส่องผ่อตางใน เป๋นบ้านหน้อย
ผ่อสีกอย หันลายว่า น่านอนม่วน
ก๋ายมาหัน ก่เลยอยากจะเอิ้นจวน
มาบ้านหน้อยนอนม่วน จวนหื้อลอง
“มาบ้านหน้อยนอนม่วน จวนหื้อลอง”

เชิญชวน !!

cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก
สะดุดตา ผ่านมาได้พบเห็น
สีเขียวเย็น กับเครื่องเรือน  เหมือนบ้านเก่า
ไก่ตัวผู้ บนหลังคาเป็นสีเทา
ยืนเอี้ยวคอ คอยเฝ้ามอง จ้องลงมา

ผนังเขียว สีสัน สดสว่าง
เขียนตาราง อย่างผ้าถุง ทั่วทั้งฝา
ใส่ลูกหินหลากสี ให้หลอกตา
แล้วซ่อนปลา ตัวน้อย ค่อยปลอมปน

แหงนหน้ามอง ฝ้าเพดาน อยู่เหนือหัว
ทำจากรั้วไม้ไผ่ เป็นลายสาน
โคมไฟส่อง เอาถาดข้าว ที่วางจาน
ผสมผสาน กับลายไผ่ ได้ลงตัว

ชะเง้อมอง ด้านใน เป็นบ้านน้อย
ดูชะรอย ราวว่า น่านอนเล่น
อยู่สบาย อย่างสงบ และร่มเย็น
ผ่านมาเห็นเลยบอกต่อ ต้องมาลอง
ผ่านมาเห็นเลยบอกต่อ ต้องมาลอง
cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก
เสาเฮือน !!
โก๋นผึ้ง กุ่มไก่ เอามาแป๋ง
หื้อมีแสงส่องขั้นได บ่ข้องต้าว
เสาแหล่งหมาตั้งหน้าเฮือน ผ่อจ้าดยาวววว
คนบ่เก่า เปิ้นมัดหมาไว้หน้าเฮือน
----------------------------------
, B&B Chiang Mai, ที่พัก เชียงใหม่
แปล

เสาบ้าน !!
รังผึ้ง สุ่มไก่ ใช้ดัดแปลง
ได้มีแสงส่องบันได ให้มองเห็น
เสาแหล่งหมาหน้าบ้าน ดูสูงเด่น
เอาไว้เป็น ที่ผูกหมา มาช้านาน
จ้างกึ้ด !!
ฝาไหลบ้านเฮา เอามาใส่
ไหลเปิด-ปิดได้ ยามฮ้ฮน-หนาว
ก๋ง ยิงนก ยิงหนู ต๋ามบ้านเฮา
เอามาแป๋ง เป๋นมือก๋ำ ยู้ประตู๋ ....

----------------------------------
แปล
(ช่างคิด !!
ฝาไหล แบบเก่า เอามาใส่
ให้เลื่อนไหล เปิด-ปิดได้ ยามร้อน-หนาว
หนังสติ๊ก ยิงนก-หนู แถวบ้านเรา
เอามาทำมือจับเปิดประตู
cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก
cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก
cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก

ปื้นกะล่าง !!
จุ้งจาห้อยต่องแต่ง
เอาไผ่ฮวกมาแป๋ง แตนแป้นไม้
ป้อละแม๊ นอนเติก หื้อเปิงใจ๋
ลมก่เย็น ปั้ดไหว ลอดปื้นเฮือน

----------------------------------
แปล
( ใต้ถุน !!
ชิงช้าห้อยต่องแต่ง
คิดดัดแปลง จากลำไผ่
เอขกนอนเล่น สบายใจ
ลมเย็นเอื่อยเลื้อยไหล ลอดใต้ถุน)
cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก

ไปแอ่ว !!
ปากั๋นลักแอ่ว ตึงไก่ใหญ่ ไก่หน้อย
กุ่มปอหงอย บ่มีไก่อยู่

----------------------------------
แปล
( ไปเที่ยว !!
พากันหนีเที่ยวทั้งไก่ใหญ่ ไก่น้อย
สุ่มไก่เลยหงอย ไม่มีไก่อยู่)
cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก
 
อะลุ้มซุ้มซิ้ม!!
ไฟสีส้มลอดกุ่มไก่...หันเงาเข่งสาน
ผ่อฝาบ้าน...ปอลายโอ้โต้ เอ้เต้
----------------------------------
แปล
(ขมุกขมัว สลัวๆ!!
แสงสีส้มสาดลอดสุ่มไก่
เห็นเงาเข่งสานตัดกับแสงไฟ
ฝาผนังบ้านนั้นไซร้...ลายพร้อย)
cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก

        บ้านหน้อยนอนม่วน เกสต์เฮ้าส์เชียงใหม่ 7/6 ถ.ราษฎร์อุทิศ ซ.4 ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
        7/6 Rat U-Thit rd. soi4 T.Watgate A.Muang Chiang Mai 50000 Tel: 084-611-9969
        Baannoi nornmuan, Hip guesthouse Chiang Mai. “We are an artistic locality”